Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Valgamaa maleva Valga üksikkompanii pealik on Heldur Tellmann

08.08.2013
Kaitseliidu Valgamaa maleva Valga üksikkompanii pealikuks oli ajavahemikul 23. veebruar 2011 kuni 30. juuni 2013 Kalev Härk. Seoses Valga linnapea ametikohale asumisega tundis Härk aga üha enam, et üksikkompanii juhtimiseks jääb tal põhitöö kõrvalt üha vähem aega. Sellest johtuvalt palus ta end üle viia Valga üksikkompanii pealiku abiks. Valga üksikkompanii pealiku kohale asus 1. juulist 2013 nooremleitnant Heldur Tellmann (fotol keskel).
„Kalev Härk tegutses Valga ÜK pealikuna ligemale kolm aastat. Arvestades tema põhitöö vastutusrikkust ning ühiskondlikku aktiivsust suutis ta Valga kompanii heaks teha uskumatult palju. Pean üheks tema suurimaks saavutuseks kompanii struktuuri korrastamist ja vabatahtlike pealike võtmekohtade täitmist, tänu millele muutus kompaniisisene käsuliin selgemaks. Paranenud on ka infovahetus,“ ütles Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik major Tõnis Org Kalev Härgi tegevusele hinnangut andes. Malevapealik Org ütles veel, et Kalev Härgi juhtimisalane kogemus ei kao Kaitseliidu Valgamaa maleva jaoks kuhugi, sest ta jätkab kompanii pealiku abi ametikohal. „Lisaks sellele valiti Kalev Härk Kaitseliidu Keskkogul
Kaitseliidu Vanematekogu liikmeks,“ lisas major Org täiendavalt. Uuele kompaniipealikule soovis major Tõnis Org aga jõudu ning teotahet. „Malevapealikuna näen tema esmase suurema ülesandena ajaloolise Valga malevkonna taastamist,“ ütles Tõnis Org välja oma tulevikunägemuse. 1. juulist 2013 Valga üksikkompanii pealiku ametikohale asunud Heldur Tellmann sündis 5. juunil 1963. aastal Tõrva linnas. Pärast Tõrva keskkoolis kaheksanda klassi lõpetamist siirdus ta elukutset omandama Helme kutsekeskkooli. Peale kooli lõpetamist töötas mõnda aega Eesti Põllumajanduskeemias. Aastatel 1982-1984 aastal teenis aega Nõukogude okupatsiooniarmees Moskvas raudteevägedes. Peale armeest vabanemist töötas Valga KEK-is autojuht san-tehnikuna, siis Hansa Graanulis ja OÜ Pürotermis. Hetkel on Heldur Tellmann OÜ Soonaba juht. Abielus, perekonnas kasvab neli last.
„Kaitseliidu Helme malevkonda astusin 1990. aasta maikuus. Algul olin varahoidja ja laekur. Aastatel 2006-2013 olin Helme üksikkompanii pealik. Et kompanii madalseisust välja tuua, hakkasin korraldama Helme üksikkompanii matkasid. Algatasin Helme kihelkonnas sündinud kindralmajor Aleksander Jaaksoni auks mälestuskivi ja infotahvli paigaldamise tema kodukohta Pokardi mõisasse. 2012 aastal saigi nimetatud mälestuskivi pidulikult avatud. Sel aastal korraldasin koos Valga Politsei ja Piirivalveametiga matka suurvee ajal. Tahaksin, et taolised põnevad üritused muutuksid traditsioonilisteks,“ rääkis nooremleitnant H. Tellmann.
Kaitseliitlane Heldur Tellmann on täiendanud oma teadmisi Kaitseliidu koolis. 2001-2002 läbis ta jaopealiku, 2003-2004 rühmapealiku ja 2006-2007 reservohvitseri ning sõjapidamine talvetingimustes ja juhtimisalased kursused. Lisaks mainitule on ta õppinud ka abipolitsenike kahel instruktori koolitusel. Tellmann on Valga abipolitseinike rühmaülem.
„Valga üksikkompanii pealikuna kavatsen hakata aktiivsemalt koostööd tegema noorte kotkaste, kodutütarde ja naiskodukaitsega. Samuti olen veendunud, et Kaitseliidu Valgamaa maleval, sealhulgas ka Valga üksikkomaniil peaksid olema tihedamad koostöösuhted SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsooni ning teiste maakonna jõustruktuuridega ja ka omavalitsustega,“ rääkis nooremleitnant Heldur Tellmann oma tulevikuplaanidest Valga üksikkompanii pealiku ametikohal.

Vello Jaska
Kaitseliidu Valgamaa maleva
teavituspealik