Teksti suurus:
A A A

Parim ennetusprojekt 2012 „Katkised aknad“ viidi läbi Valgamaal

19.04.2013
Lõuna prefektuuri ennetusprojekti „Katkised aknad“ käigus kaardistati Sangaste, Õru
ja Tõlliste vallas ohtlikke rajatisi ja katmata auke selleks, et vähendada nendega
kaasnevaid õnnetusjuhtumeid ning tõsta elanikkonna turvatunnet. Ettevõtmine pälvis
üleriikliku tähelepanu ning Politsei- ja Piirivalveameti aasta parima
ennetusprojekti tunnustuse.

Projekt viidi läbi Kaitseliidu Valga maleva noorkotkaste, kodutütarde, Valga
politseijaoskonna, Valga Maavalitsuse, ajalehe Valgamaalane ning Õru, Tõlliste ja
Sangaste vallavalitsuste koostöös. Sel esmaspäeval, 15. aprillil tänas Lõuna
prefektuur projektis osalejaid, kes andsid oma panuse kogukonna turvalisuse
tõstmiseks.
Jaanika Niklus, noorteinstruktor (Kodutütred): Üldjuhul võib projekti „Katkised aknad“ tulemusega väga rahule jääda, sest noorte suulisest tagasisidest tundus, et see projekt läks igati asja ette. Nii mõnelegi jätsid nähtud kurvad hooned, katmata kaevud ja muud ohtlikud kohad hinge ja mälestustesse jälje, mis abistab selliseid olukordi näha edaspidi, mis võib-olla varem jäi nägemata, sest ei pööratud sellele tähelepanu. Peale üritust käivad antud projektis osalenud silmad lahti looduses ja mujal. Oli neid, kes arvasid, et tihti ei saada aru, kui sügav see probleem tegelikult olla võib, enne kui ei ole sellega kokku puututud. Sest käiakse nii öelda silmad kinni ja ei märgata ümberringi toimuvat. Paljudele oli see omaette huvitav kogemus. Noortele meeldis väga seltskond, kellega metsas käidi. Ülesanded jagati ilusti omavahel gruppides ära ja saadi hästi hakkama.
Tagasiside ka osalejalt, Kaur Väikene: See oli üks põnev projekt, sest väga palju oli vaja ise jälgida ja teha. Nähes majasid, mis olid kokku varisenud või varisemisohtlikud, tundus see väga kasulik, sest nähtust järeldades, millistele ohtlikele kohtadele oli ligipääs kõigil pani see mõtlema, et selliseid asju tuleb jälgida rohkem või midagi nendega ette võtta.
Kindlasti oli see kasuks neile kes selles projektis kaasa tegid. Nt mind isiklikult pani see küll mõtlema, mis kõike võib juhtuda varisemisohtlikes hoonetes liikudes. Varisemisohtlike majade eemaldamine või nendele ligipääsu sulgemine tuleb kasuks kindlasti mõningatele noortele.

Lõuna prefektuuris on viimase kolme aasta jooksul registreeritud ligi poolsada
juhtumit, mis on lõppenud mõne inimese viga saamisega, kuid mille oleks saanud ära
hoida, kui need objektid oleksid olnud tähistatud või muudetud ohutuks. Möödunud
aasta septembrikuus kokku tulnud projektimeeskond korraldas kahepäevase matka, mille
käigus kaardistati piirkonna paljud ohtlikud objektid nagu katmata keldriaugud,
avatud maaparandustorud ja varisemiseohtlikud rajatised. Kõik ohtlikud objektid
pildistati, määrati koordinaadid, tähistati ja koostati kirjeldused, mis anti koos
ohutuks muutmise ettepanekutega edasi vallavanematele.

Lõuna prefektuuris projekti juhtinud vanemkomissar Linda Oks ütles, et selline
ettevõtmine võimaldab noortel käegakatsutavalt oma kodukanti paremaks ja ohutumaks
muuta. Vallad saavad kogutud info pinnalt astuda selgeid samme piirkonna ohutuks
muutmisel. „Kuna projekt osutus väga edukaks, plaanime sellega jätkamist käesoleval
aastal Karula ja Taheva vallas,“ lisas vanemkomissar.

Projekti raames valiti igas vallas välja ka kõige silmapaistvamad rajatised, mis on
kohalike rõõmuks saanud endale uue näo ja praktilise kasutuse. Lõuna prefektuuri
tunnustuse pälvisid MTÜ Tõlliste Valla Pensionäride Ühenduse poolt endisest
koolimajast rajatud vabaajakeskus, MTÜ Lotamõisa Arenduse poolt rajatud Õru puhkeala
ehk universaalne spordiväljak ning Sangastes asuv Avatud Noortekeskus.


Lisatud maleva noorteinstruktori ja osaleja kommentaar.
Artikli saatja: Kerly Peitel, Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja
Täistekst ilmus ka ajalehes Valgamaalane.
Pildimeenutus: