Teksti suurus:
A A A

Valgamaa maleva kaitseliitlane pälvis kõrge tunnustuse

20.11.2012
„Ühel hommikul teenistusse tulles ootas mind laual ümbrik, milles oli kutse ilmuda 15. novembril Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrase vastuvõtule. See oli minu jaoks suur üllatus,“ meenutas nooremveebel Koroljov selle hetke emotsioone. loe edasi.. Kirjutas Vello Jaska.

Kaitseliidu Valgamaa maleva vanemkorrapidaja nooremveebel Igor Koroljov pälvis kohusetundliku teenistuse eest Kaitseliidus Riigikaitse Edendamise Sihtasutuselt kõrge tunnustuse: aasta allohvitseri ergutuspreemia. Tunnistuse andsid 15. novembril Tallinnas Estonia kontserdisaalis autasustatule üle Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras.

„Ühel hommikul teenistusse tulles ootas mind laual ümbrik, milles oli kutse ilmuda 15. novembril Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrase vastuvõtule. See oli minu jaoks suur üllatus,“ meenutas nooremveebel Koroljov selle hetke emotsioone.

Tema väitel oli Estonia kontserdisaal päevakohaselt pidulik. Kaitseväe orkester mängis Eesti Vabariigi hümni. Kõik oli muljet avaldavalt soliidne. President Toomas Hendrik Ilves rõhutas oma pöördumises nominentide poole kaitseväelaste rolli tähtsust Eesti riigi kaitses. Ühtlasi märkis president, et suur osa Eesti maa ja rahva turvalisuse tagamisel on ka Kaitseliidul ja kaitseliitlastel. Seejärel hakkasid Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja Kaitseväe juhataja Riho Terras vastuvõtule kutsutud nominentidele autasusid üle andma. Aasta allohvitseri ergutuspreemia ja vastava tunnistuse sai ka Valgamaa maleva vanemkorrapidaja nooremveebel Igor Koroljov.

„Uhke ja meeldiv tunne oli. Olen väga tänulik, et minu tööd on märgatud. Samas aga väidan, et see on tunnustus kogu meie tiimile, kõikidele kaastöötajatele, kellega päev päeva järel teenistuse raskust kanname. Üksinda poleks ma suutnud sellele tasemele jõuda,“ ütles nooremveebel Koroljov oma teenistuskaaslasi tunnustades.

„Kaitseliidu Valgamaa maleva teenistujate ja vabatahtlike kaitseliitlaste hulgas on nooremveebel Koroljov hinnatud vanemallohvitser,“ märkis Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik major Tõnis Org.

Kaitseliitu astumiseks andis Igor Koroljov pühaliku tõotuse 23. märtsil 1993. aastal. Käesolevaks ajaks on ta Kaitseliidus teeninud 19 aastat ja 7 kuud.

Aastatel 2007-2008 teenis Koroljov Kaitseliidu Valgamaa maleva korrapidajana. Alates 2009. aastast on Igor Koroljov Valgamaa maleva vanemkorrapidaja.

Järjepidevalt on Igor Koroljov täiendanud oma teenistusalaseid teadmisi Kaitseliidu koolis Alus. 2006. aastal lõpetas ta seal reservallohvitseride kursuse, 2008. aastal Kaitseliitu tutvustava kursuse ning tuleohutuse kursuse hoonete haldajale ja 2009. aastal Staabi luureohvitseri baaskursuse.

Samuti on Koroljov kandnud pidevalt hoolt oma väljaõppe-alaste teadmiste ja oskuste täiendamise eest. Sel eesmärgil on ta osalenud mitmetel kursustel nii Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses kui ka Kaitseväe Lahingukoolis. Nii on ta läbinud operatiivraadioside lõppkasutaja kursuse, jalaväekursuse, relva- ja laskeõppekursuse, c-kategooria lõhkaja täiendkoolituse jne.

Nooremveebel Igor Koroljov on äärmiselt kohusetundlik ja distsiplineeritud Kaitseliitlane. Ta suhtub oma tööülesannetesse täie tõsidusega. Valgamaa maleva kaitseliitlaste seas on ta täielik autoriteet. Kuna ta omab teadmisi ja laia silmaringi kõikides töövaldkondades, on tema mõtted, sõnad ja teod alati motiveeritud, põhjendatud. Tema korraldatud üritused on üksikasjadeni läbi mõeldud ning alati väga heal tasemel läbi viidud.

Lisaks eeskujulikule teenistusele vanemkorrapidajana täidab Koroljov malevas veel mitmeid lisaülesandeid. Ta on Metsniku lasketiiru vastutav isik, õpetab nädalavahetustel vabatahtlikke ja täidab ka staabi luureohvitseri ülesandeid.

Kohusetundliku teenistuse eest on Igor Koroljovi autasustatud Kaitseliidu teenetemedali II ja III klassiga, Valgamaa maleva teeneteristi II klassiga ning mitmete au- ja tänukirjadega.

„Aasta allohvitseri tiitel ja ergutuspreemia Valgamaa maleva kaitseliitlasele on kogu malevale väga suureks auks. Kuna Igor Koroljov oli nominentide hulgas ainuke palgaline Kaitseliidu vanemallohvitser, on minul malevapealikuna väga hea meel, et selline kaitseliitlane meie ridadesse kuulub,“ ütles Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik major Tõnis Org rahulolevalt.

Vello Jaska

Kaitseliidu Valgamaa Maleva teavituspealik