Teksti suurus:
A A A

Väljaõpe

Esmaabikursus kaitseliidus kõigile maleva liikmetele 26-28.05.17
Õpitavad teemad: olukorra ja kannatanu seisundi hindamine, elupäästev esmaabi,
traumad, muud väliteguritest tingitud kahjustused ja erakorralised haiguseseisundid.
Esmaabi situatsioonülesanded.
NB! Esmaabikursus on eelduskursus, et osaleda sõdurioskuste baaskursusel!


Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOKkl) – omandatakse lahinguväljal ellujäämiseks ja edasise teenistuse jätkamiseks vajalikud esmased teadmised, oskused ja hoiakud. Nendeks on relvaõpe, topograafia, välioskused, esmaabi, sideõpe, määrustikud jpm. Malevas viiakse SOKkl läbi kaheksal nädalavahetusel:

KURSUS TOIMUB 2017. AASTAL ALLJÄRGMISTEL KUUPÄEVADEL.
1 nv   21-23.07.17
2 nv   11-13.08.17
3 nv   01-03.09.17
4 nv   22-24.09.17
5 nv   13-15.10.17
6 nv   27-29.10.17
7 nv   24-26.11.17
8 nv     8-10.12.17  Sõdurioskuste test


Erialaväljaõpe – omandatakse ja regulaarselt täiendatakse erialaseid teadmisi ning oskusi, et tulla toime konkreetsel ametikohal: side, pioneer, tankitõrje, luure, meditsiin, täpsuslaskurid jt. 
2017. aastal osaletakse lõuna maakaitseringkonna malevate poolt läbiviidavatel erialakursustel:
Tankitõrje granaadiheituri erialakursus Sakala malevas
Laskur-Sanitari erialakursus Võrumaa malevas
Kuulipilduri erialakursus Põlva malevas



Allüksuse väljaõpe – toimub allüksuste koosseisus. 2017. aasta põhirõhk on teemal Konventsionaalne lahingutegevus.
Toimumise kuupäevad:
  Kuupäev Koht Teema Osalejad
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7     Õppus "SIBUL"  
8   Sirgala Lahinglaskmised  


FORMEERIMISMEESKONDADE VÄLJAÕPE 2017. AASTAL
Formeerimismeeskondade väljaõpe malevas toimub ...... korral.




Maleva 2017. aasta väljaõppe ja ürituste plaan:
1. JAANUAR
2. VEEBRUAR
3. MÄRTS
4. APRILL
5. MAI
6. JUUNI
7. JUULI
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTOOBER
11. NOVEMBER
12. DETSEMBER

Kaitseliidu kooli kursuste 2017. aasta plaani leiad SIIT. 
Täiendav info ja kursustele kandideerimine toimub maleva personalispetsialisti kaudu.