Teksti suurus:
A A A

Avalik Pöördumine

14.04.2020
Käesoleva aasta kuuenda veebruari hilisõhtul süttis maja, mille esimesel korrusel asub KL Antsla Üksikkompanii Kodu. Maja teisel korrusel oli kaks korterit, millest ühe omaniku mõtlematust tegevusest sa alguse tulekahju. Kustutamas oli kaheksa päästeautot ja hulgaliselt päästjaid, siiski põles hoone puitosa peaaegu täielikult maha. Tules hukkus ka ülemise korruse ühe korteri omanik.
Oleme seda hoonet kaua remontinud ja hoolitsenud selle eest, et Antsla kaitseliitlastel oleks oma kodu. Praeguses seisus ei ole meie Kodu ruumid enam kasutatavad. Samas on see kinnistu KL Antsla Üksikkompanii jaoks tegevuskeskuse asukohalt kõige sobivam Antsla linnas. Kohe kõrval, Antsla Gümnaasiumi hoones, asuvad KL Antsla Üksikkompanii lasketiir koos relvahoidla ja riigikaitse klassiga. Lasketiir, relvahoidla ja õppeklass saavad käesoleva aasta lõpuks omavalitsuse rahastamise toel kapitaalremonditud.

Lugupeetud EV elanikud, ettevõtjad, kaitseliitlased ja KL toetaja. KL Antsla Üksikkompanii palub Teie abi meie Kodu ülesehitamisel. Teie toetus olenemata selle suurusest on vajalik ja igati teretulnud. Kui võimalik, siis toetus võiks olla rahaline ja kantud Kaitseliidu arveldusarvele EE461010022002422007, viitenumber 62020100164. Selgituseks: Antsla kompanii kodu toetus. Kõikide toetajate nimed saavad jäädvustatud tänutahvlile, mis paigutatakse meie uue Kodu seinale.

KL Antsla üksikkompanii eesmärk on taastada kaitseliitlaste Kodu Antslas. Koos suudame palju!
 
 
Lugupidamisega,
 
Tiit Tõnts
Nooremleitnant
Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii pealik