Teksti suurus:
A A A

Lipp

KAITSELIIDU ja VALGAMAA MALEVA LIPUST
 
Arhiivi andmetest tulenevalt vaatas Vabariigi Valitsus esmakordselt Kaitseliidu embleemi ja 14 maleva lipu kavandid üle 29.05.1925. Kaitseliidu esimese embleemi kirjeldus vastavalt arhiiviandmetele nägi välja selline:

„Kaitseliidu embleem kujutab väikest last, kes istub lõvi esimeste käppade vahel ja hoiab paremas käes palmioksa. Lõvi hoiab paremas käpas hõbedast mõõka ja vaatab idasse. Lõvi ja mõõga pära on kuldsed, laps ja palmi oks- hõbedased. Märk on asetatud Eesti trikoloorile, mida piirab neljakandiline ümmarguste otste ja ilustustega stiliseeritud raam.“ Teadmata põhjustel jäi see variant vastuvõtmata.
 
Erandiks oli Petseri Maleva lipu kavand, mille Vabariigi Valitsus kinnitas koos Kaitseliidu embleemiga sama aasta 26. augustil.
 
22. augustil teatas „Sõdur“, et kaitseliidu uus embleem on valmis. Vabariigi Valitsus kinnitas uue kavandi 26. augustil: „Lennuks valmisolev oksüdeeritud hõbedane põhjakotkas, kellel vasaku jala küünte vahel Riigivapp kuldsel põhjal, kuna parema jalaküünte vahel vapi kaitseks – kaheteraga mõõk. Mõõga tera – hõbedane, käepide kuldne.“ Samas on lisatud, et „embleem õmmeldakse kaitseliidu lippude pääle, kuna metallist kujutis rinnal kandmiseks on määratud.“

Kaitseliidu üldlipp valmistati siidist, põhitooniks oli india kollane. Lipu kirjeldus kõlab järgmiselt: „Paremal poolel üle terve lõuendi kolm sinist Eesti lõvi-leopardi, vaskpoolel keset lõuendit kaitseliidu embleem loomulikkudes värvides.“ Lipu ääri kaunistasid kuldsed narmad. Lipuvarras Arhiividokumentide põhjal oli järgmine:
          - lipu varras ühes otsakuga oli vähemalt 3,5 m pikk
          - varras ise koosnes kahest u. 1,6 m pikkusest osast, mis omavahel ühendati metallist otsaku abil;
          - lipu varda otsas oli u 30-35 cm pikkune stiliseeritud oda ehk piik, mille rõngastesse oli paigutatud 
            hõbetatud kaitseliidu embleem.
Kõigi malevate lippude vasak pool kujutas sarnaselt üldlipule Kaitseliidu embleemi kollasel põhjal. Teistest erinev oli vaid Tallinna Maleva lipp. Peale vasaku poole, sarnanesid malevate lipud üldlipuga veel mõõtmetelt, aga ka varre mõõtmetelt ja teostuselt. Malevate endi otsustada oli jäetud vaid lipu parema poole kujundus. 
 
Valga Maleva lipu kirjeldus oli järgmine:
„Parem pool roheline. Keskel Valga linna vapp. Vapi kohal kuld tähtedega kirjutatud „Valga“ ja all – „maakonna maleva“. Vapi pahempoolel „19“ ja parempoolel „25“, vasakpool kollane, keskel Kaitseliidu embleem. Kuldsed narmad.“
 


 
         
Ülevaate koostanud
major Meelis Kivi
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni tegevjuht
Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Selts