Teksti suurus:
A A A

Maleva pealik

Nimi: Silver Mäe
Auaste: major
Ametikoht: maleva pealik
Struktuuriüksus: Valgamaa malev
Telefon: 717 9401
Lühinumber: 59401
E-post: silver.maekaitseliit.ee
 

 

Silver Mäe on sündinud Tallinnas, lapsepõlveaja kuni põhikooli lõpuni elas ta Järvamaal. Pärast gümnaasiumi lõppu 2006. aastal läks vabatahtlikult ajateenistusse Sidepataljoni.
 

•2006 ajateenistus StSiP, 2007-2008 üleajateenija StSiP
•2008-2011 – Sõjakool
•2011-2013 – StSiP – Staabikompanii, staabirühm ülem
•2013 – 1 JvBr, Staabi-ja sidekompanii ülema abi
•2013-2016 LogP S6 ülem
•2016-2018 – Keskastme kursus
•2018 – 1 JvBr Staabi- ja sidekompanii ülem
•2019-2023 – Sakala maleva S3 ülem/Staabiülem
alates 16.12.2023- Valgamaa maleva pealik


 
Abielus, 2 tütart 
Peamine hobi õhk- ja sport püstolist laskmine 10/25m