Teksti suurus:
A A A

Metsniku õppeväli

KONTAKT

Telefon: 717 9449 (valvur)
E-post: metsnikukaitseliit.ee

KASUTUSE PLANEERIMINE

Õppeväljal plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses. Juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik esitama kasutamistaotluse e-posti aadressile: metsnikukaitseliit.ee.

Õppevälja plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 12 tööpäeva enne tegevuse toimumist ja teavitada sellest vastutavat isikut telefoni teel. Plaaniväline tegevus peab olema põhjendatud.

NB! Lasketiirus on lubatud teostada laskeharjutusi kuni 100 päeva aastas. Õppeväljal võib kasutada imitatsioonivahendeid, teostada käsigranaadi viskeharjutusi ja viia läbi demineerimistöid kõikidel nädalapäevadel. Kui ohuala ei suleta ja tegevus ei kandu väljapoole kinnistu piire, siis 100 päeva kasutuspäevade arvu piirangut teistele tegevustele ei ole.

ÜLDINFO

Metsniku lasketiir koos väljaõppeehitistega asub Valga maakonnas, Valga vallas Jaanikese külas Metsniku kordoni kinnistul (tunnus 82001:003:0290) (edaspidi õppeväli). Õppevälja kogupindala on 66,2 ha.

Metsniku õppeväli on jagatud viieks erinevaks väljaõppeehitiseks (alaks) (lisa 2), mida saab eraldi broneerida:

- lahtine lasketiir 300 m ja 100 m laskepaigaga;
- vana lasketiir;
- käsigranaadi heitmiskoht;
- põhjapoolne taktikaala (TA1);
- lõunapoolne taktikaala koos vana lasketiiru ümbrusega (TA2).

Metsniku lasketiir on asutatud kaitseministri 25.02.2015 käskkirjaga nr 68.
Metsniku lasketiiru omanik ja vastutaja on Kaitseliit.

Valgamaa maleva Metsniku välilasketiiru kasutustasu Kaitseliidu välistele organisatsioonidele ja üksikisikutele on kehtestatud Kaitseliidu keskjuhatuse 07.04.2016 otsusega nr K-0.1-1/16/8879PR.

Väljavõte:
punkt 7.6.5 Kehtestada kolmandatele isikutele Metsniku 300m lasketiiru esimese tunni kasutushinnaks 230 eurot, kasutushind tõuseb iga järgneva kasutustunniga 10 euro võrra. Kehtestada 100m lasketiiru esimese tunni kasutushinnaks 115 eurot, kasutushind tõuseb iga järgneva kasutustunniga 5 eurot.