Teksti suurus:
A A A

Paju lahingu aastapäevale ning Metsniku lasketiiru avamise aastapäevale pühendatud laskevõistlus

Kestvus: 31.01.2017
JUHEND
 
I    EESMÄRK
Aktiviseerida laskealast tegevust Kaitseliidu  malevates ja elavdada omavahelisi sidemeid.  
Austada Vabadussõjas 31 jaanuaril 1919.a  Paju lahingus osalenud vabadusvõitlejate mälestust.
 
II    VÕISTLUSE JUHTIMINE
Võistluse viib läbi Valgamaa Malev käesoleva juhendi alusel.
 
III    AEG JA KOHT

Võistlus toimub igal aastal 31. jaanuaril Metsniku lasketiirus.
 
IV    OSAVÕTJAD
Kaitseliidu Valgamaa maleva tegevliikmed, Kuperjanovi Jalaväepataljoni ja teiste malevate, eriorganisatsioonide ning koostööpartnerite esindajad.  
 
V    REGISTREERIMINE
Nimeline eelülesandmine esitada Valgamaa maleva staapi MHK 16. jaanuar kella 15.00-ks               
tel. 7179413,   e-mail : igor.koroljovkaitseliit.ee 
Registreerimisel näidata ära:
1.         Võistleja auaste
2.         Võistleja ees- ja perekonnanimi
3.         Allüksus/ asutus
 
VI   AJAKAVA  .
11:00 - 11.20  kogunemine Metsniku lasketiiru, ettevalmistused, mandaat
11.20 - 11.40  OT eeskirjade, võistlustingimuste ja päevakava tutvustamine, relvade ja varustuse kontroll, riviülevaatus.
11.40 – 11.45  rivistus, võistluse avamine.
11.45 - 15.00  võistlus
15.00 - 16.00 autasustamine, võistluse lõpetamine, laskevälja korrastamine.
 
VII  LASKEVÕISTLUSE KIRJELDUS JA TINGIMUSED
Laskmine automaadist  AK- 4; G-3; Galil AR; Galil SAR; M-14; AK-74  kümme lasku lamades laskeasendist 300 m distantsil elektrooniliste 300 m sportmärklehte.
Lamades laskeasendist lastakse 5 proovilasku, ajaline piirang 4 minutit.
Lamades laskeasendist lastakse 10 lasku, ajaline piirang 8 minutit.
Lamades laskeasendist laskmisel peavad käte küünarvarred (küünarnukist randmeni) ja relv (sh padrunisalv) olema selgelt eraldatud laskekoha pinnast ning kõikidest kõrvalistest esemetest.
Võistlusel on keelatud kasutada optika ning laskespordiks mõeldud spetsiaalriietust, varustust või muid abivahendeid ( nt laskuri jope, võistlusrihm, leegisummuti, harkjalg jne)
 
VIII   TULEMUSTE ARVESTAMINE

Iga võistleja poolt saavutatud silmade summa annab kokku tulemuse. Võrdse tulemuse korral määrab paremuse 10, 9 jne arv harjutuses. Juhul kui tulemused on identsed, sooritavad võistlejad 3 lasulise seeria parima väljaselgitamiseks. Ajaline piirang 2 minutit. 
 
IX    AUTASUSTAMINE
Võistlusel I koha saavutanud võistlejat autasustatakse rändauhinna, medali ja diplomiga. Võitja nimi koos aastaarvuga graveeritakse rändauhinna alusel asuvale plaadile.
 II ja III koha saavutanud võistlejaid autasustatakse medali ja diplomiga.
 
X    MAJANDAMINE
Lähetav organisatsioon kannab kõik kulud ja tagab oma võistlejatele varustuse, relvad ja laskemoona.
Valgamaa malev kannab kõik kulud, mis on seotud võitja nime graveerimisega rändauhinna plaadile. Selleks võitja on kohustatud tagastama rändauhinda üks kuu enne järgmist võistlust.   
Lõunaks on korraldajate poolt sõdurisupp.         
 
XI   PROTESTID
Protestid esitada 30 minuti jooksul peale harjutuse lõppu KIRJALIKULT võistluse peakohtunikule või määratud asendajale.
Hilisemaid ja suulisi proteste kohtunike kogu arvesse ei võta.