Teksti suurus:
A A A

Riigikaitse laager

08.04.2014
KL Valgamaa malev viib läbi Otepää Gümnaasiumi ja Valga Vene Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagri 15.04 – 16.04.2014 Valgamaal Kaitseliidu „Metsniku“ harjutusväljakul. 
Laagri eesmärk on kinnistada teoreetilistes tundides õpitut, õpetada lisaks praktilisi sõdurioskusi ning anda ülevaade kaitseväes välitingimustes tegutsemiseks. Koolidest moodustatakse kokku rühma suurune üksus. Rühmal on KL liikmest rühmaülem, kes vastutab rühma tegevuse eest ja koordineerib rühma tegevust vastavalt laagri juhtkonna korraldustele. Lisaks määratakse rühma vastutavad (jaoülemad) õppurite hulgast, kes alluvad rühmaülemale ja koordineerivad rühma tegevust vastavalt oma ülema käskudele. Rühmad majutatakse telkidesse, lälgitakse laagri päevakava ja rutiini, päeval toimuvad õppetunnid ja harjutused, mis viiakse läbi KL Valgamaa maleva instruktorite poolt.
Kõik vabatahtlikud olete oodatud osalema, küsimused ja informatsioon peeter.kallaskaitseliit.ee või 57570098
Lugupidamisega
 
Peeter Kallas
Kapten
Valgamaa maleva väljaõppeülem