Teksti suurus:
A A A

Ühekordne panustamine Kaitseliidu väekaitserühmaga Taani mobiilse väekaitse kompanii koosseisus NATO Mission Iraq (NMI) raames

24.07.2020
Taani Kuningriik on teinud Balti riikidele ettepaneku osaleda Taani mobiilse väekaitse kompanii juures rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil NATO Mission Iraq (NMI) rühma suuruse üksusega.
Kaitseväe ja Kaitseliidu juhtkond võttis vastu otsuse mehitada vastav üksus kaitseliitlaste baasil. KL on alustanud planeerimisprotsessiga, et korraldada üksuse väljaõpe ning osaleda edukalt sõjalisel operatsioonil.  Täna on kõik tegevused ettevalmistavad, kuivõrd puudub Kaitseministeeriumi otsus ning Riigikogu mandaat, mille menetlemine veel kestab.

Oleme planeerimisfaasis ja kõik tegevused ettevalmistavad

Kokku on planeeritud kolm rotatsiooni, mis jagatakse Balti riikide vahel:
  • LVA DET 20 – JUN 21
  • EST JUN 21 – DET 21
  • LTU DET 21 – JUN 22
Üksuse ülesanne:

ESTGUARD 4 rühma põhiülesanne on tagada julgestus ja kaitse NATO koolitajatele ja teistele olulistele isikutele nii masinatel kui jalgsi teel koolituskohtadesse, kohapeal ja sealt tagasi liikumisel. Eskordiks kasutatakse soomustatud maastureid ja väikebusse.

Rühma suurus 36 kaitseliitlast koos juhtkonna ja tagalaelemendiga. Rühma koosseisu määratavad kaitseliitlased võetakse tegevteenistusse ligikaudu aastaks (väljaõpe ja missioon) alates JAN 21 (täpsustub).

Tegevuspiirkond:

Baghdadi piirkond, Green Zone sees ja väljaspool. Julgeolekuolukord on kõikuv, esineb rünnakuid NATO üksuste vastu.

Väljaõpe:

Väljaõpe viiakse läbi Eestis ja Taanis. Väljaõppe eeldatav algus reakoosseisule JAN 21. Enne väljaõppe algust viiakse läbi kanditaatide testimine ja valik.

Erialad rühmas:

- jaoülem
- jaoülema abi
- sidemees
- jao sanitar
- kuulipildur
-granaadiheitur (ühekordne lask ja rauaalune)
- 2xlaskur - autojuht

Nõuded kandidaadile:

- Kaitseliidu tegevliige (reservväelane)
- vähemalt keskharidus
- auaste rms – v-srs reakoosseis; n-vbl – v-vbl jaoülemad
- inglise keele oskuse tase reakoosseisule B1, jaoülematel B2
- tervise vastavus tegevväelase tervisenõuetele
- Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti positiivne sooritamine
- reakoosseis läbinud ajateenistuse või KL sõdurioskuste kursuse peale 2005 aastat ja ühe erialakursuse; jaoülema abid nooremallohvitseride kursuse; jaoülemad vanemallohvitseride kursuse  
- autojuhil vähemalt C/C1 kategooria juhiload
- kehtivate karistuste puudumine
- hea stressitaluvus ja positiivne ellusuhtumine
- hea kuuma kliima talumine

Kasuks tuleb:

- varasem missioonikogemus
- erialaõpe ja teenistus kuulipilduri, TT-granaadiheituri, side, SP või jao sanitari erialal
- aktiivne osalemine Kaitseliidu tegevustes

Sotsiaalsed tagatised:

Palk väljaõppel (bruto):

- Reakoosseis             1250€

- Jaoülem                   1600€

Palk missioonil:

Missiooni ajal säilib põhiametikohal makstav palk

    Lisaks:

-Lähetuse päevaraha 32 eurot päevas.

-Missioonile määratud päevaraha suurendamise koefitsient (KVTS § 116 alusel).

Näiteks: Iraak (NATO NMI): 32 eur*2,1 koef*30,5 päeva = keskmiselt 2050 eurot kuus (neto).

NB: Päevaraha ei maksta tegevväelasele aja eest, kui ta on puhkusel.

Hüvitised: tervisekahjustuse või hukkumise korral vastavalt kaitseväeteenistuse seadusele.

Veteranipoliitika: millised tagatised on ettenähtud veteranile ja tema pere, loe täpsemalt siit.

Üksuse koosseisu kandideerimiseks tuleb esitada avaldus oma maleva personalispetsialistile hiljemalt 01.09.2020.

Värbamiskeskus korraldab hiljem valituks osutunud kandidaatide tegevteenistuse võtmiseks vajalike dokumentide menetluse ja arstliku komisjoni.


Täiendava info saamiseks pöörduge oma maleva personalispetsialisti poole.