Teksti suurus:
A A A

Ülim motivatsioonilaeng militaarlaagrist

18.08.2021
10.-12. augustil toimus Metsniku harjutusväljal Valgamaa noorkotkastele ja kodutütardele suunatud militaarlaager, mille käigus said noored omandada teadmisi rohkem Kaitseliidule omases võtmes. Laagrist võttis osa ligi kakskümmend 13-18-aastast särasilmset noort.
Põnevust jagus mitmeks ööpäevaks
Kahel esimesel päeval said laagrilised laskmist harjutada sportpüssist, eelnes teoreetiline osa ning seejärel sai ka reaalselt lasketiirus lasta. Laskmist läbiviinud instruktor, Kirsti Paavel, sai noortega lasketiirus toimetades tulevikuks suure motivatsioonilaengu. Kirsti sõnul on noorte silmis näha tahet ning entusiasmi.
 
Lisaks laskmisele oli võimalus osavõtjatel topograafiat ja esmaabi õppida ning hiljem seda ka praktiseerida õppetundide käigus. Kindlasti jäävad noortele meelde nende maskeeringud näos ja võsa vahel ning telkmantli all viibitud ööd.
 
Teise päeva õhtul oli võimalus panna kõik laagri käigus õpitud tarkused proovile paintball’i lahingus, mil pidi planeerima ette oma käike, liikumist ja samuti hästi maskeeruma võsa vahel. Lahingute käigus tuli vastasjao käest ära tuua lipp. Võitlus võitluse järel oli näha jagude vahel arengut, sest strateegilised sammud läksid aina paremaks.
 
Laagrile pani punkti lõpurännak
Viimase päeva põhisündmuseks oli noortele ettevalmistatud lõpurännak. Rännaku jooksul tuli läbida kaks kontrollpunkti, kasutada kaarti maastikul, osata koordinaate määrata ning anda läbi raadioside edasi vajalikku infot. Rännaku suurimaks katsumuseks oli mööda vihmast märga metsa liikumine, sealjuures tuli jääda märkamatuks vastutegevusele, kelle ülesandeks oli noori suunata metsa liikuma.
 
Noored ootavad põnevusega uusi väljakutseid
Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor, Kaimo Vahtra, andis noortele edasi ka infokilde järgnevatel kuudel toimuva militaarkursuse teemadel. Igal juhul noored ootavad pikisilmi järgmisi võimalusi eneseteostuseks ja teadmiste omandamiseks.
 
Laagri lõpus tehtud tagasisides selgus, et noorkotkastele ja kodutütardele meeldis tohutult sportpüssiga laskmine. See andis sisendi ka järgmisel korral laskmine päevakavasse võtta.
 
Militaarlaager toimus koostöös Kaitseliidu Valgamaa maleva, Naiskodukaitse Valga ringkonna, Noorte Kotkaste Valgamaa maleva ja Kodutütarde Valgamaa ringkonnaga. Võimalusel kordub koostööüritus antud kujul ka järgmisel aastal.