Teksti suurus:
A A A

Valgamaal toimub Kaitseliidu õppus SIBUL 2020

Kestvus: 18.09.2020
Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna traditsiooniline lahingõppus SIBUL leiab tänavu aset kolmes etapis Tartu-, Valga- ja Võrumaal ning sellest võtavad osa kõik Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad. Valgamaa ja Sakala malevad viivad õppuse läbi 18.– 20. septembril Valgamaal Uniküla piirkonnas.

Lahingõppus SIBUL võtab kokku Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevates aasta jooksul õpitu. Sellel aastal keskenduti maakaitseringkonnas hajutatud lahingutegevusele, kus kaitseliitlased harjutasid varitsuste ning ründeretkede läbiviimist.

Õppuse stsenaariumi kohaselt on Kaitseliidu üksused jäänud maha vastase poolt kontrollitavale alale, eesmärgiga tuvastada, häirida ja hävitada vastase üksusi. Õppuse käigus varitsevad Kaitseliidu üksused teedel liikuvaid vastaseid ja ründavad nende maastikul paiknevaid toetusüksusi.

SIBUL on valitud õppuse nimeks seetõttu, et see sümboliseerib Kaitseliitu - sarnaselt sibulale on ka Kaitseliit väga mitmekihiline.

Õppuse toimumise ajavahemikul palub Kaitseliit kohalikel elanikel olla antud piirkonna metsades või teedel liikudes tähelepanelikud, kuid kaitseliitlased teevad kõik selleks, et võimalikult vähe häirida kohalikke elanikke.

Õppusel osalevatel kaitseliitlastel on kaasas teenistusrelvad ja õppuse käigus toimuvates õppelahingutes kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseliitlasi meiliaadressil valga[ät]kaitseliit.ee või telefonil 71 79449

Kaitseliit tänab kaaskodanikke kannatlikkuse eest. Mõistva suhtumisega aitate kaasa õppuse kordaminekule ja meie ühise turvalisuse tagamisele.