Teksti suurus:
A A A

Väljaõpe

Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOKkl) – omandatakse lahinguväljal ellujäämiseks ja edasise teenistuse jätkamiseks vajalikud esmased teadmised, oskused ja hoiakud. Nendeks on relvaõpe, topograafia, välioskused, esmaabi, sideõpe, määrustikud jpm.
Eelduskursus SOKkl osalemiseks on 16h esmaabikursus. 

Valgamaa maleva 2020.a baas- ja erialakursused nende toimumisajad ja kohad:
 
1. LõMKR TLEK (täpsuslaskuri erialakursus, mille eelduseks on SOKkl läbimine ja soov teenida täpsuslaskuri ametikohal):
21.02-23.02.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
20.03-22.03.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
25.04-26.04.2020 Kikepera  harjutusväli
30.05-31.05.2020 Kikepera  harjutusväli
27.06-28.06.2020 Kikepera  harjutusväli (lõpueksam)
 
2. LõMKR TLEK täiendõpe (eelduseks, et läbitud TLEK ja soov teenida täpsuslaskuri ametikohal):
11.07-12.07.2020
 
3. LõMKR sõdurioskuste kursus (SOKkl) 2020a (uutele LõMKR malevate liikmetele):
 
21.08-23.08.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
11.09-12.09.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
2.10-4.10.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
23.10-25.10.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
13.11-15.11.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
4.12-6.12.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
18.12-20.12.2020 Valgamaa malev, Metsniku lasketiir
 
4. Meditsiini baaskursus, mis on eelduseks SOKkl osalemiseks:
08-09.08.2020.
(Valgamaa malev)
 
5. Relvaeksam ja laskepäev Metsniku lasketiir
11.01.2020
06-07.06.2020 Automaatrelva täiendõpe (ettevalmistus eksamiks ja test 1-ks kell 12.00)
07.06.2020 Relvaeksam (kell 12.00)
15.08.2020
 28.11.2020

Sakala malev:
1. LõMKR GHEK (granaadiheitja erialakursus, mis suunatud LõMKR malevate liikmetele, kellel läbitud SOKkl ja soovivad edasi teenida TT ametikohal):
24.01-26.01.2020 (Sakala malev)
13.03-15.03.2020 (Sakala malev)
24.04-26.04.2020 (Sakala malev)
05.06-07.06.2020 (Sirgala)
 
Võru malev:
1. LSEK (laskursanitari erialakursus, mille eelduseks on SOKkl läbimine ja soov teenida edaspidi laskur-sanitari ametikohal):

10.01-12.01.2020
14.02-16.02.2020 
13.03-15.03.2020 
03.04-05.04.2020 
01.05-03.05.2020
Tartu maleva:
1. SOKkl + meditsiini baasväljaõpe 2020.a (uutele LõMKR malevate liikmetele):

22.06-05.07.2020 (Tartu)
 
Põlva malev:
1. LõMKR KPEKkl (LõMKR malevate liikmetele, kes läbinud eelnevalt SOKkl ja soovib jätakata KP ametikohal):

07.08-09.08.2020
21.08-23.08.2020
11.09-13.09.2020
09.10-11.10.2020
06.11-08.11.2020
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30. Läbiviimise koht täpsustamisel. Laskeharjutused toimuvad Nursipalus.
 
2. LõMKR KPEKkl täiendõpe (LõMKR malevate liikmetele, kes varasemalt läbinud KPEK-i ja soovib jätaka KP ametikohal):
27.11-29.11.2020 (Nursipalu)
11.12-13.12.2020 (Nursipalu)
Väljaõppe toimumine sõltub osalejate arvust. Miinimum osalejate arv 10, maksimaalne 30.