Teksti suurus:
A A A

Valgamaa malev

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon. Kaitseliidu eesmärk on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Kaitseliidu struktuuriüksused on peastaap, malevad, küberkaitseüksus, kool, Naiskodukaitse ning noorteorganisatsioonid Noored Kotkad ja Kodutütred.

Valgamaa malev on Valga maakonna haldusterritooriumil tegutsev Kaitseliidu struktuuriüksus. Maleva ülesanne on rahva vaba tahte kaasamine ühiskonna julgeoleku tagamiseks. Malevat juhib malevapealik.

Maleva struktuuriüksuseks on kollegiaalsed organid (maleva esindajatekogu, juhatus ja revisjonikomisjon) ning allüksusteks staap, üksikrühm ja üksikkompanii ja malevkonnad.

Valgamaa maleva allüksused:         
  • Valga malevkond                 
  • Otepää malevkond
  • Helme üksikkompanii    
  • Üksikrühm ILVES       
                                                                  ​
                                            


    
Maleva peamise tegevuse võib jagada kaheks:
  • Kaitsetahte säilitamisel ja rahvuslike tunnete tugevdamisel tähistada olulisi tähtpäevi ja pidada mälestusüritusi (nt Paju lahingu aastapäev), toetada riigikaitseõpetust, osaleda Eesti elanike turvalisuse suurendamisel jpm;
  • Valmistada ette sõjalise kaitse võimet ja korraldada vastavat väljaõpet. Selle kohta loe lähemalt väljaõppe alt. 
Vajaduse korral võidakse Kaitseliitu kaasata:
  • Päästesündmuse ja hädaolukorra lahendamisele,
  • Erakorralise seisukorra lahendamisele,
  • Politseitegevusele ning politsei ja piirivalve abistamisele.
Malev tagab administratiiv- ja tagalatoetuse maleva vastutuspiikonnas olevale Naiskodukaitse Valga ringkonnale, Noorte Kotkaste Valgamaa malevale ja Kodutütarde Valgamaa ringkonnale.